Finał akcji "Wspinanie to wyzwanie"

20150103-03Pod koniec grudnia zakończyła się realizowana w naszym mieście, przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa i Polskiego Związku Alpinizmu, akcja bezpłatnych zajęć wspinaczkowych w ramach ogólnopolskiego programu „Wspinanie to wyzwanie”. Ponad setka dzieci miała możliwość uczęszczania na treningi prowadzone przez instruktorów wspinaczki i mistrzynię tej dyscypliny Edytę Ropek.

Miejski Klub Sportowy Tarnovia był organizatorem realizowanych od września do końca grudnia bezpłatnych zajęć wspinaczkowych dla dzieci. W podzielonej na trzy nabory akcji udział wzięła ponad setka dzieci w wieku: szkoły podstawowe i gimnazja. Pod okiem instruktorów, również mistrzyni wspinaczki Edyty Ropek, uczestnicy mieli możliwość spróbowania swoich sił na ściankach wspinaczkowych, nauki zasad bezpieczeństwa i asekuracji, poznania technik wspinaczkowych, nauki wiązania węzłów czy poznania różnych konkurencji wspinaczkowych.

W ramach akcji trzydziestego listopada klub zorganizował zawody wspinaczkowe w konkurencji wspinaczki na czas, w których uczestniczyło około trzydzieścioro dzieci. Szóstego grudnia w dniu Mikołajek zorganizowano również bezpłatne zajęcia wspinaczkowe dla podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych z Tarnowa.

Najlepsi uczestnicy akcji „Wspinanie to wyzwanie” wzięli udział w trzech wyjazdach na ścianki wspinaczkowe: do Jaworzna, Nowego Sącza i Krakowa, dzięki czemu mieli możliwość poznania rożnych obiektów wspinaczkowych. Objawiły się nowe talenty, a cieszącym efektem realizowanego projektu jest fakt, że klub pozyskał nowych zawodników - ośmioro uczestników zajęć zapisało się do sekcji wspinaczki sportowej prowadzonej przez Edytę Ropek i Arkadiusza Kamińskiego.

„Wspinanie to wyzwanie” był ogólnopolskim projektem realizowanym w takich miastach jak Lublin, Warszawa, Jaworzno, Wrocław i Bytom. Zadanie dofinansowane było ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa. Akcja koordynowana była przez Polski Związek Alpinizmu. Partnerem technicznym projektu była firma Lhotse – producent sprzętu wspinaczkowego.

Galerie

Partnerzy i sponsorzy

mpeclogo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
jest patronem zespołu Juniorów Młodszych sekcji piłki nożnej.


 dsa

1. "Sportowe talenty" - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie
Gminy Miasta Tarnowa - w szczególności w sportach określonych w Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020 jako dyscypliny priorytetowe" jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa"

2. "Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - w szczególności w sportach określonych w Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020 jako dyscypliny priorytetowe"

3. "Organizacja wydarzeń sportowych na terenie miasta Tarnowa o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności w wymiarze sportu amatorskiego-masowego."  "Organizacja IX Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. Antoniego Barwińskiego"


KiK logo 150x150 px-01