TARNOVIA Tarnów – klub sportowy z siedzibą w Tarnowie założony w 1909 roku.

Oficjalnie przyjmuje się że TARNOVIA powstała w 1909 r. z połączenia KS Pogoń Tarnów z Biało-Czerwonymi Tarnów. Nie jest znana dokładna data dzienna, bowiem istnieje jedynie kopia legitymacji piłkarza z 25 września 1909r. wtedy jeszcze zawodnika Pogoni.

Zaraz po wojnie w 1918 roku w Tarnowie przedwojenni zwolennicy sportu reaktywowali drużyny piłki nożnej „TARNOVIA”, która stanowiła sekcję Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”. Drużyna nosiła nazwę Sokoli Klub Sportowy „TARNOVIA”.

Prezes sportowy Sokoła był jej pierwszym opiekunem sportowym. Jesienią 1928 roku zmienia się Zarząd, pod kierownictwem Romana Jarosza podejmuje staranie o uzyskanie formalnej autonomii i odłączenia się od Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Kierownictwo Sokoła dało klubowi autonomię, Zarząd utrzymał jednak dawną nazwę, ten stan trwał do 1945 roku. Bezpośrednio po wyzwoleniu miasta, przedwojenni działacze: Stefan Błachowski, Jan Bossowski oraz Czesław Lang opracowali w oparciu o przepisy o stowarzyszeniach statut klubu, który został zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki w Krakowie i dał podstawę do rozpoczęcia normalnej działalności sportowej. Działalność rozpoczęto 4 lutego 1945 roku pod nazwą Towarzystwo Sportowe TARNOVIA. Bezpośrednią opiekę nad klubem sprawował Urząd Miasta, a TARNOVIA była klubem miejskim. W związku z przestawieniem kraju na system władzy zmierzającej do centralizowania zarządzania, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z 8 lutego 1949 r. TARNOVIA stała się klubem związkowym przynależnym do Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego  i Użyteczności Publicznej. Niedługo późnej na mocy zarządzenia władz centralnych tegoż związku , przystąpiła do Związkowego Klubu Sportowego „OZST” przybierając nazwę Związkowy Klub Sportowy „OGNIWO – TARNOVIA”. W 1954 roku Zrzeszenie „Ogniwo” zostało połączone ze Zrzeszeniem „SPÓJNIA” tworząc nowy twór – Zrzeszenie „SPARTA”.TARNOVIA przyjęła nazwę Tarnowski Klub Sportowy „SPARTA TARNÓW”, i tym samym uchwałą Okręgowej Rady Związków Zawodowych w Krakowie i Okręgowej Rady KS SPARTA dotychczasowy klub stał się kołem sportowym przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie. W miejsce Zarządu pojawiło się nowe pojęcie Rada Koła Sportowego.
W 1957 roku znajdująca się w krytycznej sytuacji finansowej i sportowej TARNOVIA połączyła się ze Spółdzielczym Klubem Sportowym START Tarnów pieczętując podwójna przynależność do Rady Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy START w Warszawie i Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie pod nazwą Klub Sportowy „START – TARNOVIA”. W 1970 roku TARNOVIA przejęła działający w dzielnicy Rzędzin Klub Sportowy „MOTOR”, sponsorowany przez PKS Tarnów, prowadzący działalność w sekcji piłki nożnej i szachowej. W 1979 roku władze polityczne i administracyjne postanowiły wzmocnić działalność sportową na terenie miasta, które było już miastem wojewódzkim, przez połączenie pod egidą TARNOVII klubów znajdujących się w śródmieściu - METAL, BŁĘKITNI i TAMEL. Jednak władze klubu BŁĘKITNI nie podporządkowały się decyzji władz i zrezygnowały z połączenia. Pozostałe kluby odbyły w dniu 24 lipca 1979r. wspólne Walne Zebranie, uchwaliły statut, przyjmując nazwę Międzyzakładowy Klub Sportowy TARNOVIA. Walne Zebranie ustaliło, że klub będzie prowadził sekcje: piłki nożnej, boksu, lekkiej atletyki, siatkówki kobiet i mężczyzn, szachów, brydża sportowego, tenisa ziemnego i tenisa stołowego. Po załatwieniu formalności, odbyło się na szczeblu Zarządu Miasta zebranie dyrektorów przedsiębiorstw, na którym zakłady zdeklarowały patronat nad poszczególnymi sekcjami, ustalając w każdej grupie zakład wiodący. Zakładami wiodącymi zostały: TAMEL – piłka nożna, PONAR – boks, TARNOSKÓR – siatkówka kobiet, ZAKŁADY MIĘSNE – siatkówka mężczyzn, KARPACKIE OKRĘGOWE ZAKŁADY GAZOWNICTWA – lekkoatletyka, ZAKŁAD ENERGETYCZNY – brydż sportowy, TARNOSPIN – tenis ziemny, FRUCTONA – tenis stołowy. Taki stan rzeczy trwał do 1981 rok, wyłączyły się wówczas z MZKS TARNOVIA

Metal i Tamel. Zakładem opiekuńczym w piłce nożnej zostały PKP Oddział w Tarnowie.

W tym czasie funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Tarnowa, a Przewodniczącym Rady Patronackiej jest Przewodniczący Rady Narodowej w Tarnowie

Klub w tym okresie przyjmuje nazwę Miejski Klub Sportowy TARNOVIA i tak pozostaje do dnia dzisiejszego.

Największy sukces sportowy sekcji piłki nożnej to gra w ekstraklasie w sezonie 1948. Ostatecznie TARNOVIA zajęła   11 miejsce z 22 punktami i 10 zwycięstwami na koncie

i spadła do II ligi. Najsłynniejszym piłkarzem w historii TARNOVII był Antoni Barwiński, który był 18-krotnym reprezentantem Polski, od kilku lat klub TARNOVIA jest organizatorem halowych turniejów piłki nożnej ku czci jego pamięci.

Obecnie w klubie istnieją sekcje: piłki nożnej kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego, wspinaczki sportowej

 

Dotychczasowe nazwy:

  • 1909 - Tarnovia-Czarni, Tarnovia-Pogoń
  • 1918 - Sokoli Klub Sportowy Tarnovia
  • 1945 - Towarzystwo Sportowe Tarnovia
  • 1950 - Związkowy Klub Sportowy Ogniwo-Tarnovia
  • 1954 - Tarnowski Klub Sportowy Sparta-Tarnovia
  • 1957 - Klub Sportowy Start-Tarnovia
  • 1979 - Międzyzakładowy Klub Sportowy Tarnovia
  • 1981 - Miejski Klub Sportowy Tarnovia

Galerie

Partnerzy i sponsorzy